Takeshi Kitano Headshot

Takeshi Kitano

Alias: "Beat" Takeshi Kitano, Beat Takeshi